bestellen

home | boeken | pers | agenda

boekingen
prozagedichten
foto's
bestellen
contact

 

Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite, 2009

terug naar overzicht

 

 

Nyk de Vries - Motorman & 39 oare proazagedichten

Na twee romans komt muzikant/schrijver Nyk de Vries (1971) met een bundel 'prozagedichten', veertig superkorte verhaaltjes of gedichten in prozavorm. Met de ietwat trage voordracht ervan heeft hij regelmatig succes en ook op papier blijven ze recht overeind. In het gedicht 'BelgiŽ' verlaat iemand 'met veel bravoure' familie en vrienden om het in BelgiŽ te gaan maken. Dat lukt niet en als de chef van een kartonfabriek te veel werk maakt van zijn vriendin, slaat hij hem met een hooivork. De slotzin komt van de collega's: 'Die hooivork had daar ook helemaal niet mogen staan.' De aparte, soms haast sprookjesachtige, soms ook wrange sfeer van een verhaaltje en vooral de absurdistische of intrigerende clou is kenmerkend voor dit kortebaanwerk van De Vries. De schrijver slaagt erin om de lezer elke keer een kleine wereld in te trekken en na zo'n twaalf regels met een glimlach achter te laten. Verderop stemmen de verhaaltjes steeds vaker tot nadenken en ook die smaken naar meer, zoals het verhaaltje over het kleine meisje dat een week te vroeg voor carnaval geschminkt op school komt. De bundel verschijnt tegelijk in een Nederlandse en een Friese versie. Het Nederlands lijkt soms net wat stijver, slapper of knulliger dan het (oorspronkelijke?) Fries, zoals in onderstaande voorbeelden:

'Ik (Ö) liet in de woonkamer de lampen gedempt' voor 'Ik (Ö) liet yn 'e wenkeamer de lampen ķt (p. 12)

'Ze had warempel gelijk' voor 'Se hie ferduld gelyk' (p. 15)

'tot het plotseling begon te donderen' voor 'oant it samar op in tongerjen gong' (p. 29)

'werkvertrek' voor 'wurkkeamer' (p. 34)

'maar dat had ik misschien beter niet moeten doen' voor 'mar dat hie ik miskien better litte kind' (42)

'Alles is niet altijd gratis' voor 'Alles kin net altyd om 'e nocht' (42)

'Er moet toch in kear in generaasje komme dy't wat klearbakt' voor 'Er moet toch een keer een generatie komen die iets verwezenlijkt' (p. 54)

Dat neemt overigens niet weg, dat deze prozagedichten ook in het Nederlands erg geslaagd zijn.

 


 

 

 

 home | boeken | pers | foto's | agenda | prozagedichten | boekingen
archief | bestellen | contact


c 2007 www.nykdev.nl